Drones Infographic

Drone Infographics : ANTD.VN – Đã có kinh nghiệm sử dụng máy bay vận tải C-295M, nhiề…

Drone Infographics :ANTD.VN - Đã có kinh nghiệm sử dụng máy bay vận tải C-295M, nhiề...

ANTD.VN – Đã có kinh nghiệm sử dụng máy bay vận tải C-295M, nhiều nhà quan sát cho rằng rất có thể Việt Nam đã đặt và nhận máy bay vận tải hiện đại C-295W với nhiều cải tiến vượt trội hơn.
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close